Mac Bilgisayar Klavye Kısayolları

Bilgisayarda bir işlemi mouse ile yaparken birden fazla hamle yapmak yerine, klavye kısayolu kullanmak, bazen işi oldukça hızlandırıp, zaman tasarrufu sağlar.

MacBook bilgisayarlarda klavye kısayolu bakımından oldukça fazla tuş takımı bulunur. Mac bilgisayarlarda klavyeden çalıştırılabilecek kısayolları sıralayacağım. Mac bilgisayarda bir doküman üzerinde çalışmak zaman alabilir. Aşağıda sıralayacağım klavye kısayollarını kullanarak harcanan zamandan tasarruf sağlanabilir.

Mac bilgisayarda klavye tuşlarına aynı anda basıldığında kısayol özellikleri kullanılabilir.

 • Command + C: Seçilen içeriği Mac’in hafızasına kaydeder.
 • Command + V: Hafızada kayıtlı olan içeriği yapıştırır.
 • Command + Shift + V: Hafızada olan içeriği; formatsız, sadece içerik olarak yapıştırır.
 • Command + X: Seçilen içeriği silerek Mac bilgisayarın hafızasına kaydeder.
 • Command + A: Üzerinde çalışılan sayfadaki bütün içeriği seçer.
 • Command + B: Seçilen içeriğin tamamını kalın yazı haline getirir.
 • Command + I: Seçilen içeriğin tamamını italik yazı haline getirir.
 • Command + U:Seçilen içerikte bulunan bütün satırların altını çizer.
 • Option + Delete: İmlecin solundaki sözcüğü siler.
 • Control + K: İmleç ile paragraf veya satır sonu arasındaki bütün metni siler,
 • Command + Control + Space bar: Mac bilgisayarda bulunan bütün klavye karakterlerinin gösterildiği pencereyi açar.
 • Command + K: Seçilen içeriğe bir link ekler.
 • Command + F: Dokümandaki bir sözcüğü bulmak için kullanılır.
 • Command + Z: Yapılan değişikliği geri almak için kullanılır.
 • Command + Shift + Z: Dokümanda yapılan değişikliği geri aldıktan sonra yeniden eski haline getirmek için kullanılır.
 • Fn + Left/Right Arrow: Çalışılan dosyanın başına veya sonuna gitmek için kullanılır.
 • Command + Left/Right Arrow: Dokümanda bulunan satırın başına veya sonuna girmek için kullanılır.
 • Command + S: Çalışılan dosyayı kaydetmek için kullanılır
 • Command + O: Mac’de daha önce kaydedilen dosyanın açılması için kullanılır.
 • Command + P: Üzerinde çalışılan dosyanın yazıcıya gönderilmesi için kullanılır.