Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

GREP KOMUTU NEDİR?

Grep komutu belirtilen dosya içerisinde belirtilen kalıpları arar ve yazdırır. Ayrıca yeni satıra geçmiş karakterleri de bulur.
Büyük küçük harf duyarsız olması için ‘-i’ seçeneği;

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

LS KOMUTU NEDİR?

Ls geçerli aktif dizindeki dosyaları ve klasörleri listeler. Dizin adı bir dosyaysa, istenen seçeneklere göre dosya hakkındaki bilgileri görüntüler. Dizin adı bir dosya değilse, belirtilen dizindeki dosyalar ve alt dizinler hakkındaki bilgileri görüntüler.Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

PWD KOMUTU NEDİR?

Pwd komutu, geçerli çalışma dizinini yazdırmak için kullanılır. Çıktı, geçerli çalışma dizininin tam sistem yolunu standart çıktıya yazdırır.
Varsayılan olarak, pwd komutu, mevcut dizinin tüm fiziksel yolunun bir seçenekle gösterilebilmesine rağmen, sembolik bağlantıları yok sayar.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

CAT KOMUTU NEDİR?

Cat komutunun üç işlevi vardır:

  • Dosyaları görüntüleme
  • Dosyalar kopyalayarak birleştirme
  • Yenilerini oluşturma

en yaygın kullanımı, dosyaların içeriğini okuyup kopyalamaktır.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

TOUCH KOMUTU NEDİR?

Touch komutu içeriği olmayan bir dosya oluşturmak için kullanılır. İşte cat ile touch komutu arasındaki temel farklar:

  • cat: İçeriği olan bir dosya oluşturmak için kullanılabilir.
  • touch:  Herhangi bir içerik olmadan bir dosya oluşturur. Bu komut, kullanıcı dosya oluşturma sırasında depolanacak veriye sahip olmadığında yararlıdır.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

MKDIR KOMUTU NEDİR?

mkdir geçerli aktif yolda yeni bir boş dizin oluşturur.‘mkdir’ komutuyla oluşturduğumuz dizini ‘ls’ komutuyla ekrana yazdırıyoruz. IDE veya editörünüzde yeni klasörler oluşturmak için mouse yerine, bu komutu kullanabilirsiniz.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

RMDIR KOMUTU NEDİR?

rm komutu, İngilizce olarak ‘remove directory’, dizini sil anlamına gelmekte ve belirtilen dizin içerisinde içerik yoksa dizini siler.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

TAIL KOMUTU NEDİR?

Tail komutu bir dosyayı okur ve bunun son kısmını (“tail”) çıkarır. Tail komutu, çökme raporlarından veya önceki geçmiş günlüğünden geçerken kullanışlıdır.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları

FIND KOMUTU NEDİR?

Find komutu, bir dosya veya dizini hızlıca aramanızı sağlar. Yüzlerce dosya ve çoklu dizin içeren büyük bir proje üzerinde çalışırken faydalıdır.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Konsol Komutları